A:LL Schrëftsteller*innen asbl ass eng Associatioun, déi sech am September 2020 gegrënnt huet. Si gesäit sech an der Traditioun vum LSV, dem Lëtzebuerger Schrëftstellerverband, deen 2016 opgeléist gouf, a setzt sech op engem politeschen, gesellschaftlechen, juristeschen a kënschtlereschen Niveau fir d’Revendicatiounen an d’Rechter vun de Schrëftsteller*innen an, déi zu Lëtzebuerg enger reegelméisseger literarescher Aktivitéit noginn. Weider Informatiounen, wéi ee Member ka ginn, fannt Dir op dëser Säit.

Am Ament sinn Aarbechtsgruppen en place, déi sech beschäftege mat: der Rémuneratiounspraxis vun de schrëftstellereschen Aktivitéiten, der Reform vun de mesures sociales (
Artiste professionnel indépendant), enger Plattform fir de schrëftstellereschen Nowuess an dem Marché de la Poésie 2021, bei deem Lëtzebuerg Éieregaascht wäert sinn. 

Conseil d'Administration


·      BACK Jean    

·      BAIL Ulrike        

·      FORGIARINI Tullio

·      GROEBER Gast

·      HAMEN Samuel 

·      JASPERS Susanne

·      KIRPS Francis

·      MUNO Claudine

·      REUTER Anne-Marie

·      RONVAUX Nathalie

·      SCHINKER Jeff

·      SCHMIT Elise

·      DE TOFFOLI Ian

   

Exekutivbüro

President

HAMEN Samuel 

Vizepresidentin

RONVAUX Nathalie 

Sekretär 

SCHINKER Jeff 

Tresorière 

MUNO Claudine

 

Éierememberen
 
·      GREISCH Pol   
·      HELMINGER Nico       
·      HOSCHEIT Jhemp
.      KARTHEISER Josiane     
·      MART Colette

·      SCHLECHTER Lambert           
·      STECKEL  Margret    

 

 Aktiv Memberen
 

·      BASSO DE MARCH Serge

·      BEURLET Jean
·      BILTGEN Raoul

·      BUTTI Romain

·      DI BARTOLOMEO Anja

·      GONNER Bernd Marcel

·      HELMINGER Guy
·      HENGEN Tom

·      KELLER Chantal

·      KRECKÉ Carine

·      KRIER  Maryse

·      LANTZ Jean-Marc

·      LEADER James

·      LEADER Anna

·      MEDER Charles

·      MEYER Roland

·      NISSE Tom

·      POHU Antoine

·      REWENIG Guy

·      RINALDETTI Léon

·      SCHANK Marco

·     SCHUSTER Jemp

·     SPADA Luc

·     THILL Claire

·     TONIELLO Florent

·      WAGENER Nora

·     ZANGERLÉ Gast